iPhone, iPod touch, and iPad Apps Search Engine
iPhone Apps Users Community
Advanced search | Example: action games
iPhone apps

iWABO

iWABO
 • #: 110909
 • Price: $0.99 In Apple Store
 • Category: Books
 • Updated: 2010-10-01
 • Current Version: 1.0
 • 1.0
 • Size: 6.00 MB
 • Language: Dutch
 • Seller: Mike dos santos freitas
 • Requirements: Compatible with iPhone, iPod touch, and iPad. Requires iOS 4.1 or later.
 • © M.Freitas
 •  Add to Favorite apps

 

Description

iWABO v1.0 de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht op uw iPhone, iPod Touch of Ipad.

Toegang tot het gehele document volledig Offline.

Geen internet toegang nodig.

Ingedeeld per hoofdstuk en afdeling met zoekfunctie.

- WABO wet altijd binnen hand bereik

- Geen internet verbinding nodig

- Regelmatig updates

- Zoek functie

- Zoom functie

Binnenkort update v1.1 met oa.:

- koppelingen/links tussen artikelnummers/lidnummers

- verbeterde zoekfuntie (zoeken op o.a. sleutelwoorden en artikelnummers)

- verbeterde layout iPad

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afgekort Wabo) regelt de omgevingsvergunning.

De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

Het inhoudelijke toetsingskader verandert niet of nauwelijks ten opzichte van het huidige toetsingskader.

De verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen de diverse juridische kaders ligt echter vanaf de 1 oktober 2010 bij de overheid.

De invoering van de Wabo moet leiden tot:

- Minder administratieve lasten voor bedrijven en burgers

- Betere dienstverlening door de overheid aan bedrijven en burgers

- Kortere procedures

- Geen tegenstrijdige voorschriften

LET OP!

de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht treedt 1 oktober 2010 in werking.

Lastenverlichting

De Wabo zorgt voor een betere en snellere dienstverlening van de overheid aan burger en bedrijven. Door integrale vergunningverlening en handhaving ontstaat een doelmatige manier van werken. Daarnaast levert de omgevingsvergunning een flinke besparing op. De totale administratieve lastenverlichting komt uit op ruim 105, 5 miljoen euro per jaar voor bedrijven. Voor burgers ontstaat een lastenverlichting van ruim 26, 5 miljoen euro en 18.000 uur aan administratieve rompslomp per jaar.

Eén omgevingsvergunning

Wie bijvoorbeeld een huis of schuur wil bouwen, verbouwen, oprichten of gebruiken, krijgt te maken met veel vergunningen en voorschriften voor wonen, ruimte en milieu met elk hun eigen criteria, procedures, ambtelijke loketten, afhandelingtermijnen, leges en toezichthouders. Door de invoering van de Wabo worden 26 vergunningen en 1600 formulieren ondergebracht in één vergunning, de zogenoemde omgevingsvergunning. Zo hebben burgers en ondernemers nog maar te maken met één vergunning, één loket, één besluit en één procedure. Bovendien kan de aanvraag digitaal worden ingediend via Omgevingsloket online.

ICT

Het ministerie van VROM heeft een systeem ontwikkeld die de vergunningaanvraag en –verlening automatiseert, het zogenaamde Omgevingsloket online. Het ministerie van VROM biedt de gemeenten, provincies en waterschappen ondersteuning bij het invoeren van het systeem en heeft een helpdesk opgezet waar zij terecht kunnen met alle vragen over de Wabo.

Achtergrond

Het aanvragen van een vergunning kost bedrijven en overheden veel tijd en geld. Bedrijven en gemeenten vinden de regels niet altijd duidelijk en lastig uit te voeren. Verder worden gemeenten, provincies en waterschappen geconfronteerd met een stapeling van regelgeving. Het ministerie van VROM wil zorgen dat bedrijven en burgers minder regeldruk ervaren door slimmere regels, verbeteringen in de uitvoering en minder lasten.

Video Reviews

No video review.

Customer reviews

Write a Review

Be the first to review this app. Write a Review

Forum

Ask a question

Be the first question this app.

Users Community

+ Connect to community


The information may be outdated (2011-04-12 20:34:55). For actual information go to iTunes


Mobile Version
iApps4you.com - is iPhone, iPod touch, and iPad apps search engine and not been authorized, sponsored or approved by Apple Inc.
Copyright © 2017 iApps4you.com.
53 ms.